سخنگوی دبیرکل سازمان ملل : آنتونیو گوترش مایل به ادامه همکاری با مقامات ایرانی بر مبنای احترام متقابل است. بنابر گزارش  رمز پرس از وب سایت سازمان ملل، وی ادامهبیشتر بخوانید »