برغم اینکه واردات عراق در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کرونا حدود ۲۶ درصد کاهش یافته اما کارشناسان اقتصادی از گم شدن ۲۵ میلیارد دلار ارز در واردات انواعبیشتر بخوانید »