پس از ماه‌ها کشمکش، اتحادیه اروپا و شرکت دارویی آسترازنکا سرانجام به نبرد حقوقی خود پایان دادند و به توافقی جدیدی برای تحویل محموله‌های واکسن کرونا دست یافتند. به  گزارشبیشتر بخوانید »