یکی از دلایل احتمالی آلودگی در ویال‌ها جدا شدن بخش هایی از لاستیک درِ شیشه‌ در حین ورود نادرست سوزن سرنگ به مخزن محلول واکسن اعلام شده است. مقامات ناحیهبیشتر بخوانید »