رییس انستیتو پاستور ایران گفت: نتایج کارآزمایی بالینی واکسن سوبرانا در کوبا نشان دهنده تاثیر۹۱.۲درصدی درمقابل سوش‌های موجود در کوبا یعنی آفریقای جنوبی و کالیفرنیا بوده است، این سوش‌ها ازبیشتر بخوانید »