رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با بیان اینکه دریافت واکسن کرونا به‌خصوص در سالمندان تا ۹۰ درصد از مرگ‌ومیر جلوگیری می‌کند. گفت: مراجعه هر چه سریعتر افراد بالای ۶۰ سال،بیشتر بخوانید »