به گزارش رمز پرس به نقل از  از  نشریه علمی «نیچر»سه تحلیل علمی که این هفته انتشار یافت می‌گویند واکسینه کردن همگان مردم را برای مدتی دراز شاید سال‌هابیشتر بخوانید »