اطلاعیه معاونت مطبوعاتی در خصوص واکسیناسیون خبرنگاران    معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیران مسئول محترم رسانه‌های فعال شامل “رسانه‌های مکتوب در حال انتشار، خبرگزاری هابیشتر بخوانید »