راه‌اندازی پایگاه‌های واکسیناسیون دانش‌آموزی در کشور از امروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه از امروز پایگاههای واکسیناسیون دانش آموزی در تمام شهرهای کشور برابر با ظرفیت وبیشتر بخوانید »