با توجه به کندی واکسیناسیون در کشور و صف‌های طولانی که برای دریافت واکسن ایجاد می‌شود، برخی مردم ترجیح داده‌اند سراغ کشورهای همسایه و حتی دورتر بروند تا بدون ایستادنبیشتر بخوانید »