به گزارش رمز پرس به نقل از از آفرینش چند روزیست هم هشدارهایی در رابطه با شیوع وسیع و خطرناک کرونادلتا می‌شنویم و هم وعده‌هایی در مورد آغاز واکسیناسیون عمومیبیشتر بخوانید »