سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد واکسیناسیون معلمان و اساتید علیه کرونا از مرداد به گزارش رمز پرس به نقل از ،سخنگوی وزارت بهداشت درباره زمان و شرایط واکسیناسیون معلمان مدارس،بیشتر بخوانید »