موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک ٣ وزارتخانه یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه‌های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزشبیشتر بخوانید »