گمانه‌زنی‌های مهم در انتخاب  وزیر خارجه دولت سیزدهم به گزارش رمز پرس با نزدیک شدن به مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور منتخب و زمان ارائه لیست کابینه دولت سیزدهم ازبیشتر بخوانید »