وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی در وزارت دفاع انجام شده است، گفت: سال ۹۹ دو برابر سال ۹۸ صادرات دفاعی داشتیم وبیشتر بخوانید »