برای گذر از مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور به اعتماد اجتماعی نیاز داریم.   وزیر کشور با بیان اینکه “مردم انتظار معجزه از مسئولان ندارند”، گفت: در انتخاب مدیرانبیشتر بخوانید »