معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: نرخ خوراک پالایشگاه‌های داخلی برای سه ماهه پایانی سال ۹۹ بنا بر دلایلی به تاخیر افتاده بود که حداکثر تا یکشنبه هفته آینده، اعلامبیشتر بخوانید »