به گزارش رمز پرس معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز در صفحه اول شبکه شاد، “پایگاه تابستانی من” افتتاح شد گفت: فعالیت دانش آموزانبیشتر بخوانید »