خروج خودرو پلاک موقت از کیش آزاد شد از امروز خروج خودروی پلاک موقت با موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر از منطقه آزاد کیش آغاز شد. به گزارشبیشتر بخوانید »