مرتضی دلخوش کارشناس بازار سرمایه؛ بازار سرمایه تا پایان سال صعودی خواهد بود به گزارش رمز پرس به نقل از یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند اینبیشتر بخوانید »