رویکرد رهبرانقلاب در پی شایعات اخیر منتشر شد؛ در پی شایعات و القائات اخیر درباره انتخاب تک‌تک اعضای کابینه دولت دوازدهم با نظر رهبرانقلاب، رویکرد رهبرانقلاب در قبال انتخاب وزیرانبیشتر بخوانید »