دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد کنکور دو بار در سال برگزار می شود  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیانبیشتر بخوانید »