به گزارش رمز پرس به نقل از ایرنا مردم استان‌های خراسان جنوبی ، لرستان ، کرمان امروز در ادامه پنجشنبه‌های بهره برداری از طرح‌های ملی شاهد افتتاح گاز رسانی به ۲۱ شهر،بیشتر بخوانید »