حمایت و جذب سرمایه‌گذاران در زمینه گردشگری از رویکردها و دستاوردهای سفر استانی دولت به استان فارس است که در دیدار یک سرمایه گذار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وبیشتر بخوانید »